Dried Healing Herbs, Bottle of Infusion, and Old Books

homeopatie

monika Skopalová

konzultace v Praze nebo online


objednání na:

homeohelp centrum.cz

Email at Sign Composition
Simple Facebook Icon
Simple Instagram Icon

O mně

Homeopatie je součástí mého života už 10 let. Mám za sebou odborné výcviky na Homeopatické akademii, Prague College of Classical Homeopathy a International Academy of Classical Homeopathy.

Osobní konzultace probíhají na adrese:

Terrapeutix - Centrum přírodní medicíny

Branická 659/107, Praha 4 - Braník

Konzultace

První konzultace obnáší rozhovor v délce 1 - 2 hodiny, během kterých se ptám na aktuální i minulé potíže fyzického, příp. i psychického typu, rodinnou anamnézu, důležité životní události, apod.


Kontroly je vhodné provádět nejlépe jednou za 4 - 6 týdnů. Mezi nimi jsem klientům k dispozici pro průběžné vyhodnocování stavu emailem či po telefonu.

CENÍK

Vstupní konzultace: 2000,-

Kontrola: 1000,-

Máte více dotazů? Nezávazně napište.

Těším se na viděnou!

Botanical Sketches

/IČ: 04996275, FO zapsaná v Ž. rejstříku 13.4.2016 pod čj. P4/054396/16/OZ/SAC na Úřadu MČ Praha 4/